image banner
Loại văn bản
v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3050/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QD_3050_UBND.pdf