Kế hoạch của BTV Huyện ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Số ký hiệu văn bản 44-KH/HU
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch của BTV Huyện ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm KH44.signed.pdf