v/v phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 63/KH-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung v/v phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_63_UBND.pdf