v/v tập trung lấy nước làm đất gieo cấy lúa Mùa 2022
Số ký hiệu văn bản 331/UBND-NN
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung v/v tập trung lấy nước làm đất gieo cấy lúa Mùa 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_331_NN.pdf
nước ngày 21-6.xlsx