image banner
Loại văn bản
v/v rà soát danh sách đối tượng 4 bồi dưỡng kiến thức QPAN 2022
Số ký hiệu văn bản 18/HĐGDQPAN-QS
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung v/v rà soát danh sách đối tượng 4 bồi dưỡng kiến thức QPAN 2022
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Lê Thế Hưng
Tài liệu đính kèm CV_18_DT4.pdf