image banner
Loại văn bản
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND tỉnh và 06 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
Số ký hiệu văn bản 45-KH/HU
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND tỉnh và 06 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm KH45.signed.pdf