image banner
Loại văn bản
v/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 19/BC-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung v/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm BC_19_HDND.pdf