Sao lục Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Số ký hiệu văn bản 258-BS/HU
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BS258.signed.pdf