v/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Xuân Trường chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu" giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 69/KH-UBND
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2022
Trích yếu nội dung v/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Xuân Trường chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu" giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_69_UBND.pdf