v/v chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc vi phạm về đất đai phát sinh sau Nghị quyết 17-NQ/TU
Số ký hiệu văn bản 369/UBND-TNMT
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung v/v chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc vi phạm về đất đai phát sinh sau Nghị quyết 17-NQ/TU
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_369_TNMT (1).pdf