image banner
Loại văn bản
v/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 91/KH-HĐGDQPAN
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung v/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_91_HĐQPAN.pdf