image banner
Loại văn bản
v/v báo cáo tổng kết việc thi hành Luật PBGDPL
Số ký hiệu văn bản 393/UBND-TP
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung v/v báo cáo tổng kết việc thi hành Luật PBGDPL
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_393_TP.pdf
Phụ lục I Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Luật PBGDPL.doc
Phụ lục II Biểu mẫu tổng kết thực hiện Luật PBGDPL.doc