image banner
Loại văn bản
v/v chỉ đạo đảm bảo an toàn Lễ Quan thầy Giáo phận Bùi Chu
Số ký hiệu văn bản 635-CV/HU
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung v/v chỉ đạo đảm bảo an toàn Lễ Quan thầy Giáo phận Bùi Chu
Hình thức văn bản Công văn của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CV635.signed.pdf