V/v đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
Số ký hiệu văn bản 406/UBND-VP
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_406_VP.pdf
DS_thanh_toan_khong_dung_tien_mat.xlsx
KH_thanh_toan_ko_dung_tien_mat_cua_NHNN_giai_doan_2022-2025.pdf