v/v thực hiện rà soát, xây dựng quy trình ISO nội bộ, bổ sung các quy trình, nâng cao chất lượng HTQLCL ISO 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 419/UBND-KTHT
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung v/v thực hiện rà soát, xây dựng quy trình ISO nội bộ, bổ sung các quy trình, nâng cao chất lượng HTQLCL ISO 9001:2015
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_419_KTHT.pdf