image banner
Loại văn bản
v/v thực hiện rà soát, xây dựng quy trình ISO nội bộ, bổ sung các quy trình, nâng cao chất lượng HTQLCL ISO 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 419/UBND-KTHT
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung v/v thực hiện rà soát, xây dựng quy trình ISO nội bộ, bổ sung các quy trình, nâng cao chất lượng HTQLCL ISO 9001:2015
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ Tầng
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_419_KTHT.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner