image banner
Loại văn bản
V/v thực hiện rà soát, bổ sung, chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu trẻ em
Số ký hiệu văn bản 41/LĐTBXH
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện rà soát, bổ sung, chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu trẻ em
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt Đỗ Quốc Hội
Tài liệu đính kèm CV_41_LDTBXH.pdf
BM dinh kem CV_41.doc

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner