V/v thực hiện rà soát, bổ sung, chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu trẻ em
Số ký hiệu văn bản 41/LĐTBXH
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện rà soát, bổ sung, chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu trẻ em
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Lao động TB XH
Người ký duyệt Đỗ Quốc Hội
Tài liệu đính kèm CV_41_LDTBXH.pdf
BM dinh kem CV_41.doc