V/v tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 928/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ Tầng
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_928_KTHT.pdf