image banner
Loại văn bản
V/v thu hồi trợ cấp và các chế độ ưu đãi liên quan đến Người có công hưởng sai quy định
Số ký hiệu văn bản 43/LĐTBXH
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung V/v thu hồi trợ cấp và các chế độ ưu đãi liên quan đến Người có công hưởng sai quy định
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt Đỗ Quốc Hội
Tài liệu đính kèm CV_43_LDTBXH.pdf