v/v triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2030
Số ký hiệu văn bản 76/KH-UBND
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung v/v triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_76_UBND.pdf