image banner
Loại văn bản
v/v chỉ đạo xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện và các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 668-CV/HU
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung v/v chỉ đạo xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện và các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Công văn của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CV668.signed.pdf