image banner
Loại văn bản
v/v xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính -ngân sách 03 năm 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 485/UBND-TCKH
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày hiệu lực 26/08/2022
Trích yếu nội dung v/v xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính -ngân sách 03 năm 2023-2025
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_485_TCKH.pdf
Tepnen.rar