image banner
Loại văn bản
v/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"
Số ký hiệu văn bản 487/UBND-TP
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày hiệu lực 26/08/2022
Trích yếu nội dung v/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_487_TP.pdf
thelecuocthi.pdf