image banner
Loại văn bản
v/v kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ Dự án Xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam tại xã Xuân Ninh
Số ký hiệu văn bản 3675/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực 30/08/2022
Trích yếu nội dung v/v kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ Dự án Xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam tại xã Xuân Ninh
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QD_3675_UBND.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner