image banner
Loại văn bản
v/v phúc tra sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2023
Số ký hiệu văn bản 99/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung v/v phúc tra sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2023
Hình thức văn bản Chương trình hành động UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_99_HĐNVQS.pdf
DK_KH_phuctra.rar