image banner
Loại văn bản
v/v tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022
Số ký hiệu văn bản 81/KH-UBND
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung v/v tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_81_UBND.pdf