image banner
Loại văn bản
v/v Phát triển Thông tin cơ sở huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 85/KH-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung v/v Phát triển Thông tin cơ sở huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_85_UBND.pdf