image banner
Loại văn bản
về lịch giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021
Số ký hiệu văn bản 26/TB-DGS
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung về lịch giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm TB_26_DGS.pdf