image banner
Loại văn bản
về lịch giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021
Số ký hiệu văn bản 26/TB-DGS
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung về lịch giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm TB_26_DGS.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner