image banner
Loại văn bản
v/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Số ký hiệu văn bản 531/UBND-GDĐT
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung v/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giáo Dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_531_GD.pdf