image banner
Loại văn bản
Sao lục Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 283-BS/HU
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS283.signed.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner