image banner
Loại văn bản
Sao lục Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 284-BS/HU
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS284.signed.pdf