image banner
Loại văn bản
Sao lục Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 285-BS/HU
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Chương trình hành động UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS285.signed.pdf