v/v đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung v/v đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_87_UBND_.pdf