image banner
Loại văn bản
v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15
Số ký hiệu văn bản 31/HĐND-VP
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Đỗ Văn Minh
Tài liệu đính kèm CV_31_HĐND_VP.pdf
nghi-quyet-594-nq-ubtvqh15.pdf