image banner
Loại văn bản
v/v thực hiện việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt 2 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 542/UBND-NV
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung v/v thực hiện việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt 2 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_542_NV.pdf