image banner
Loại văn bản
v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 92/KH-UBND
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày hiệu lực 03/10/2022
Trích yếu nội dung v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_92_UBND.pdf