image banner
Loại văn bản
v/v bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022
Số ký hiệu văn bản 105/BCĐ-VHTT
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung v/v bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_105_VH.pdf