image banner
Loại văn bản
về kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 232/TB-UBND
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày hiệu lực 06/10/2022
Trích yếu nội dung về kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_232_UBND_tinh.pdf