image banner
Loại văn bản
v/v điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 97/KH-UBND
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung v/v điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_97_UBND.pdf