image banner
Loại văn bản
v/v Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Số ký hiệu văn bản 98/KH-UBND
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực 13/10/2022
Trích yếu nội dung v/v Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_98_UBND.pdf