image banner
Loại văn bản
Công văn của BTV Huyện ủy v/v phát động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 708-CV/HU
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Công văn của BTV Huyện ủy v/v phát động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CV708.signed.pdf