image banner
Loại văn bản
v/v triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 99/KH-UBND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung v/v triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_99_UBND.pdf
PHỤ LỤC_KH_99.pdf