image banner
Loại văn bản
V/v tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
Số ký hiệu văn bản 16/TP
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực 20/10/2022
Trích yếu nội dung V/v tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_16_TP.pdf