image banner
Loại văn bản
v/v thu hồi Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Số ký hiệu văn bản 1101/SCT-QLTM
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày hiệu lực 19/10/2022
Trích yếu nội dung v/v thu hồi Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Hình thức văn bản Văn bản của Sở, ngành
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_101_SCT.pdf