image banner
Loại văn bản
v/v thực hiện Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 479/VPUBND-VP6
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung v/v thực hiện Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_479_VP6.pdf