image banner
Loại văn bản
v/v phòng,chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 100/KH-UBND
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày hiệu lực 24/10/2022
Trích yếu nội dung v/v phòng,chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_100_UBND.pdf