image banner
Loại văn bản
v/v Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của các Tổ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 15/KH-HĐND
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày hiệu lực 24/10/2022
Trích yếu nội dung v/v Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của các Tổ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm KH_15_HDND.pdf