image banner
Loại văn bản
v/v xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 615/UBND-VP
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung v/v xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Chương trình hành động UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_615_VP.pdf