image banner
Loại văn bản
v/v kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế
Số ký hiệu văn bản 101/KH-UBND
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung v/v kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_101_UBND.pdf
Lịch kiểm tra.pdf