image banner
Loại văn bản
v/v phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 4221/QĐ-UBNB
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung v/v phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm QD_4221_UBND.pdf