image banner
Loại văn bản
v/v rà soát hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Xuân Trường giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung v/v rà soát hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Xuân Trường giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_102_UBND.pdf